بیماری های مرتبط با انواع موش ها

طاعون:

 یک بیماری واگیر دار که از طریق جانوران موذی به خصوص موش‌های فاضلابی انتقال میابد.

رشد این باکتری در دمای ۳۰ درجه به سرعت انتقال میابد و کلونی های به صورت کاملا خشن و نامنظم دارند.

ین باسیل در سال ۱۸۹۴ توسط یرسین کشف شد .طاعون در طول تاریخ منجر به خسارات شدید اجتماعی و اقتصادی زیادی شده است .

در سده ۱۳۰۰میلادی نوعی از این بیماری به نام مرگ‌سیاه منجر به مرگ بیش از یک‌چهارم جمعیت اروپا شد .

حصبه:

 نام دیگه این بیماری تب روده میباشد که در اثر عفونت یک نوع باکتری به نام سالمونلاتیفی ایجاد میشود.

موشها ی فاضلابی عامل اصلی این بیماری عفونی میباشند.

این بیماری واگیر دار بوده و توسط حشرات و جانوران موذی شامل موش ها انتقال میابد ‌باکتری حصبه در اب های گل الود تا یک ماه در یخ تا ۳ ماه زنده میماند.

ابن بیماری در زمان های جنگ رایج میشود .

تولارمی:

 تولارمی با تب خرگوشی: این باکتری قادر به الوده کردن ۱۰۰ گونه از جانوران میباشد.

انسانها جانوران و حشرات مختلفی را الوده میکند.اما خرگوش و مایت درمانتور به عنوان منبع اصلی انتقال این بیماری شناخته میشوند .

تب راجعه:

یک‌نوع باکتری بیماریزا که توسط نیش پشه شپش کنه و..انتقال میابد عامل ان اقلب باکتری های بورلیا و ریکترلیا میباشد

 

بخش نظرات


☎️ تماس با ما