تخفیف سمپاشی ویژه مشتریان قدیمی

تخفیف سمپاشی مشتریان 

تخفیف سمپاشی منازل مسکونی

با توجه به افزایش سموم کشاورزی در سال های اخیر همکاران ما تخفیف ویژه مشتریان قدیمی در نظر گرفته اند

تخفیف ها شامل موارد زیر میباشند:

تخفیف ویژه  سمپاشی منازل مسکونی

نخفیف ویژه سمپاشی ساختمان های اداری

تخفیف ویژه سمپاشی مدارس و مساجد

تخفیف ویژه سمپاشی هتل ها و رستوران ها

تخفیف ویژه سمپاشی برج های مسکونی و غیر مسکونی

نخفیف ویژه سمپاشی ضدعفونی کرونا و غیره

برای کسب اظلاعات بیشتر در خصوص تخفیفات با شعب ما تماس یگیرید.

 

 

بخش نظرات


☎️ تماس با ما