عوامل تاثیرگذار در سمپاشی

عوامل تاثیرگذار در سمپاشی

رطوبت محیط مربوطه و موقعیت جغرافیایی ملک

برنامه سمپاشی سالهای گذشته

به کار گیری از سمهای متفاوت در طول سمپاشی های سالیانه

مدت زمان حضور حشرات موذی

اگر مدت زمان طولانی است که احساس می کنید انواع حشرات موذی در محیط منزل و یا اداره شما وجود دارند،

میزان سمپاشی بیشتر و مدت زمان آن طولانی تر خواهد بود.

تشخیص نواحی مورد نیاز سمپاشی حشرات نیز بسیار حائز اهمیت است.

برخی از گونه ها فقط در قسمت پایینی دیوار رخنه می کنند و برخی دیگر بر روی سقف. کاملا واضح است.

برخی از گونه های حشرات در مقابل برخی سم ها  مقاوم بوده و در این شرایط باید از سم های مناسب استفاده نمایید.

اگر پس از گذشت یک ساعت از سمپاشی ساس و سوسک و باز هم حشرات در منطقه سمپاشی شده وجود داشتند .

سطوح و دیوارهایی که از خاک و گل ساخته شده اند ، بیشتر در معرض حشرات موذی قرار دارند.

برخی از دیوارهای خاکی حاوی مواد شیمیایی هستند که pH را افزایش داده و منجر به تجزیه برخی سم ها می شوند.

سقف های ساخته شده شکاف هایی هستند که حشرات می توانند به داخل آن ها رخنه کنند.

هدف اصلی سمپاشی از بین بردن حشرات پس از قرارگیری آن ها بر روی سطوح مختلف است.

سم ها نباید حالت مقاوم داشته باشند ، بلکه هم باید حشرات را بر روی سطوح از بین ببرند وتاثیر هوابرد داشته باشند.

فرمول حشره کش ها بسیار مهم است ، مثال کنسانتره های قادر به امولسیون شدن گزینه های مناسبی نیستند.

سمپاشی  با رویت حشرات احساس می شود. با فصل گرما  استفاده از سموم در اماکن عمومی ضروری است.

با ما تماس بگیرید.

بخش نظرات


☎️ تماس با ما